Grondeigenaar

Beste prijs voor je grond

Duurzaam bezig zijn en de beste prijs voor je grond. Dat kan. Vrijopnaam is een 100% Nederlands energiebedrijf dat 100% Nederlandse zonne-energie produceert en levert aan consumenten. Wij zoeken continu naar geschikte locaties om zonneparken te ontwikkelen. Wij blinken uit in zonneparken tussen de 1 tot 10 hectare, op soms lastige ontwikkellocaties. Denk aan stortplaatsen, percelen langs snel- of spoorwegen, afgelegen incourante percelen of kleine locaties waar grote, vaak buitenlandse ontwikkelbedrijven niet eens naar willen kijken.

Wij ontwikkelen samen met een grondeigenaar, samen met omwonenden, samen met lokale partijen en samen met de gemeente. Goede afstemming en profijt voor iedereen vinden wij belangrijk. Onze ‘succes-rate’ is hoog. Wij verkiezen resultaat boven winstmaximalisatie voor de ontwikkelaar en exploitant. Waar mogelijk passen we dubbelruimte gebruik toe.

Als grondeigenaar kan je kiezen of je grond aan ons wil verkopen of verhuren. Beide opties zijn bespreekbaar. Maar hoe dan ook, wij verkopen een zonnepark niet door na oplevering. Wij zijn een langetermijnpartner. Voor de grondeigenaar, omwonenden en omgeving. Na de looptijd van het zonnepark ruimen we de boel netjes op.

Afbeelding Natuurboerderij Hogeboom

Vrijopnaam is een partij die mee wil denken, en niet zoveel mogelijk panelen op 1 hectare wil hebben. Alle ideeën zijn bespreekbaar.

Natuurboerderij Hogeboom

Gemeente

Bouwen op de juiste plek: stil, schoon en samen

Onze missie is iedereen in staat stellen zelf zijn of haar eigen zonnestroom op te wekken. Bovenal voor iedereen zonder dak of zonder geschikt dak.

Participatie van omwonenden en lokale betrokkenheid staat centraal. Dit kan op meerdere manieren. Ons product Paneelopnaam is uniek en vind je nergens anders. Een ‘landelijke postcoderoos’ met maximale flexibiliteit en financiële participatie. Maar er kan meer: tot 50% mede eigenaarschap van lokale partijen, crowdfunding, bijdrage in klimaatfonds of een jaarlijkse vergoeding voor een lokale energiecoöperatie.

Vrijopnaam zoekt locaties voor zonneparken op de juiste plek. Om deze locaties vervolgens samen met omwonenden, landschapsexperts, milieuorganisaties en gemeenten te ontwikkelen. We stippen een helder en duidelijk proces uit met inspraak en zeggenschap voor alle belanghebbenden. Iedereen profiteert: mens, natuur en omgeving.

Logo Gemeente Assen

Vrijopnaam is samenwerkingsgericht en sensitief naar de omgeving, zowel maatschappelijk als landschappelijk.

Gemeente Assen

Omwonenden

Iedere burger wordt zijn eigen energieproducent

Energiebedrijf Vrijopnaam ontwikkelt zonneparken samen met en voor omwonenden. In ieder project zoeken we de beste vormen van participatie. Ieder project is maatwerk en in ieder project is het zoeken: welke participatievorm past het beste? Wij geloven in een aanpak van onderop. In een dialoog en samendoen. Waar iedereen iets terugvindt wat voor hem of haar belangrijk is. Lees meer over onze visie op participatie.

Wat Vrijopnaam uniek maakt, is de mogelijkheid om je eigen zonnestroom op te wekken in een zonnepark met een Paneelopnaam.

Met een Paneelopnaam wek je zelf zonnestroom op in een zonnepark bij jou in de buurt. Voor een eenmalig bedrag van € 99 (per paneel) wordt 9 jaar lang de stroomopbrengst op je energierekening verrekend. We garanderen een minimale opbrengst van 250 kWh per jaar per Paneelopnaam. De opbrengst van jouw Panelenopnaam verrekenen wij jaarlijks op je energienota tegen het 'kale' leveringstarief met een maximum van € 0,10 per kWh.

Wellicht ben je bekend met de SCE-regeling (voorheen Postcoderoos regeling). We zetten de twee constructies om zelf zonnestroom op te wekken in een zonnepark tegenover elkaar in onderstaande tabel.

Paneelopnaam SCE (voorheen Postcoderoos)
Voor wie Alle huishoudens met een kleinverbruik- aansluiting (≤3*80 Ampère) Alle huishoudens met een kleinverbruik-aansluiting
(≤3*80 Ampère)
Binnen de regio Iedereen in Nederland Binnen een beperkt aantal postcodezones
Aanschaf prijs paneel 99 euro +/- 250 euro
Subsidieregeling SDE++ SCE
Looptijd van inleg 9 jaar (verlengen mogelijk) 15 jaar
Bij- of verkopen (stoppen) Altijd mogelijk Indien beschikbaar of een overnamekandidaat aanwezig
Behoud voordeel bij verhuizen Binnen Nederland Binnen postcoderoos
Saldering Van leveringstarief incl. btw van Energiebelasting incl. btw
Exploitatiekosten Geen Wordt bepaald door coöperatie
App Aanwezig Nader te bepalen
Risico Daling stroomprijs Voorheen: daling energiebelasting,
straks exploitatieopbrengst
Paneelopnaam SCE (voorheen Postcoderoos)
Voor wie Alle huishoudens met een kleinverbruik- aansluiting (≤3*80 Ampère) Alle huishoudens met een kleinverbruik-aansluiting
(≤3*80 Ampère)
Binnen de regio Iedereen in Nederland Binnen een beperkt aantal postcodezones
Aanschaf prijs paneel 99 euro +/- 250 euro
Subsidieregeling SDE++ SCE
Looptijd van inleg 9 jaar (verlengen mogelijk) 15 jaar
Bij- of verkopen (stoppen) Altijd mogelijk Indien beschikbaar of een overnamekandidaat aanwezig
Behoud voordeel bij verhuizen Binnen Nederland Binnen postcoderoos
Saldering Van leveringstarief incl. btw van Energiebelasting incl. btw
Exploitatiekosten Geen Wordt bepaald door coöperatie
App Aanwezig Nader te bepalen
Risico Daling stroomprijs Voorheen: daling energiebelasting,
straks exploitatieopbrengst

Een Paneelopnaam kan je dus eenvoudig bijkopen of terug verkopen en je hebt geen gedoe bij een verhuizing. Je hebt geen omkijken naar een veranderende salderingsregeling, geen terugleveringskosten of kosten voor onderhoud en reparaties. Je zit nergens aan vast! 

Energiecoöperatie

Perfecte match

De missie en doelstellingen van veel energiecoöperaties zijn gelijk aan die van energiebedrijf Vrijopnaam. Samen willen we de energietransitie versnellen in Nederland. Door burgers eigenaarschap te geven, zonder gedoe. Bijvoorbeeld door eenvoudig lokaal stroom op te wekken, lokaal te gebruiken én lokaal voordeel te bieden.

Energiecoöperaties kunnen gebruik maken van de kennis en ervaring van Vrijopnaam bij de ontwikkeling van een zonnepark. We kunnen gedeeld risico nemen en eigenaarschap delen van een zonnepark. Daarnaast biedt Vrijopnaam een jaarlijkse wederverkoper vergoeding (kick-back) per huishouden dat stroom en eventueel gas afneemt. Dit bedrag kan een coöperatie investeren in nieuwe lokale duurzaamheidsinitiatieven.

Logo Waalre Energie Lokaal coöperatie

De samenwerking was goed, Vrijopnaam is proactief in het informeren over de voortgang. De realisering van het zonnepark is goed gepland en deze is ook op tijd opgeleverd.

Coöperatie WEL (Waalre Energie Lokaal)