Eerste stap voor nieuw zonnepark in Reuver

Zonnepark met aandacht voor mens én milieu

Maandag 15 augustus 2022

Vrijdag 12 augustus werd in Reuver (gemeente Beesel in Limburg) de bouw van het zonnepark afgetrapt. Dat gebeurde door het plaatsen van een transformatorstation (schakelhuis dat laagspanning uit het zonnepark geschikt maakt voor levering aan het publieke middenspanningsnet). Daarmee werd een begin gemaakt met de realisatie van het zonnepark langs de A73, dat naar verwachting medio volgend jaar wordt opgeleverd.

100% zonnestroom uit Reuver

Vrijopnaam bouwt het zonnepark in Reuver aan de Beekweg, langs de A73, dat uiteindelijk voor een jaarlijkse productie van ongeveer 2,3 miljoen kWh zonnestroom moet zorgen. Dat is genoeg groene elektriciteit om ruim 800 gezinnen met een gemiddeld energieverbruik jaarlijks te voorzien in hun stroombehoefte.

Het travostation op de grond waar zonnepark Reuver komt (oplevering begin 2023)

Goed voor mens én milieu

Tijdens de aanleg van het zonnepark besteedt Vrijopnaam zoals gewoonlijk veel aandacht aan de landschappelijke inpassing en het bijdragen aan biodiversiteit. De ruimte rond de zonnepanelen wordt bijvoorbeeld ingezaaid met een bloemenrijk graslandmengsel dat speciaal voor deze locatie is samengesteld. Ook plant Vrijopnaam hagen en bomen aan en zijn insectenhotels en torenvalkkasten voorzien.

Voordeel voor omwonenden

Inwoners van de gemeente Beesel krijgen als eerste de mogelijkheid mede-eigenaar te worden van het zonnepark. Via coöperatie Vrijopnaam kunnen zij een Paneelopnaam kopen. Met een Paneelopnaam koop je een deel van de stroomopbrengst van het zonnepark. De stroomproductie van je Paneelopnaam wordt in mindering gebracht op je energierekening.

Vrijopnaam levert hiernaast een kwaliteitsbijdrage aan de gemeente Beesel van € 0,50 per m2 zonnepanelen. Dit geld komt terecht in een fonds dat ten dienste staat van de financiering van projecten in de directe omgeving van het zonnepark, zoals projecten gericht op de leefbaarheid van het gebied, natuurontwikkeling, energietransitie, recreatie, educatie of infrastructuur.