Bijdragen aan realisatie klimaatdoelen

Zonnepark Reuver kent een vermogen van ongeveer 2,3 MWp en produceert ieder jaar ook ongeveer 2,3 miljoen kWh groene stroom.

Jaarlijks zorgt het park voor 978 ton CO2-uitstootreductie. De productie is voldoende om in de jaarlijkse stroombehoefte van 815 huishoudens te kunnen voorzien.

Locatie

De zonneweide ligt aan de noordzijde van de A73, direct ten oosten van de Bergerhofweg in Reuver. Het gaat om kadastraal perceel BSL02-K-3022.

Op de aangrenzende percelen aan de oostzijde heeft de lokale energiecoöperatie “Joris Wekt Op” uit de gemeente Beesel eveneens een zonneweide gerealiseerd.

Parkontwerp

  • Het park bestaat uit ongeveer 4.200 zonnepanelen van 545 Wp per stuk die op tafels met 4 rijen onder elkaar zijn geplaatst.
  • Op verzoek van de gemeente zijn de zonnepanelen met een exacte zuidelijke oriëntatie geplaatst en volgen de rijen niet de bestaande kavelstructuur.
  • Aan de westkant van het plangebied hebben het trafostation en de netaansluiting een plek gekregen. Hier is ook ruimte gereserveerd voor het voorziene batterijopslagsysteem.
  • Tussen de rijen is steeds 3 meter ruimte vrij gehouden, zodat voldoende zonlicht de bodem kan bereiken tijdens de exploitatie. De ruimte rond de tafels zonnepanelen zaait Vrijopnaam in met een op maat gemaakt mengsel van inheemse bloem- en kruidenrijke grassen, ter bevordering van de biodiversiteit. Het groen wordt tijdens de exploitatie onder meer via schapenbegrazing onderhouden.
  • Als landschappelijke inpassing zijn onder meer een aantal bomen (zoete kers) rondom het park geplant. Via een struweelhaag met struikvormers wordt het het zonnepark vanaf de noord-, zuid- en westzijde zoveel als mogelijk aan het zicht onttrokken.
Bovenaanzicht zonnepark Reuver aan de A73

Proces en planning

De voorbereidingen voor de bouw werden in 2022 getroffen. Zo is in de zomer dat jaar het transformatorstation al geplaatst op het terrein. In 2023 is de werkelijke realisatie van het zonnepark gestart en afgerond. In de zomer werden frames en panelen geplaatst. Halverwege september is het zonnepark aangesloten op het elektriciteitsnet. 

Sindsdien kunnen omwonenden en andere geïnteresseerden zich aanmelden voor deelname aan het zonnepark via Paneelopnaam.

Vragen? Laat het ons weten!

Heb je vragen over zonnepark Reuver of heb je een idee of suggestie? We komen graag in gesprek!

Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.

Of neem direct contact op via 085 30 32 652.